MIG-64_012 最重要的对局

MIG-64 - 意思是TWIC中比较重要的64盘对局 

首先我会选择一些流行变化中特别有价值的新招。

“第二级” – 其次是较冷门变化的新招,或者流行变化中比较有争议性的新招 

“第三极” – 无标准的,常规的布局想法.

在高水平的比赛中,一个重要的新招通常不是指一步棋,而是顶尖的特级大师选择一个被遗忘的或是被低估的变化。我在MIG-64中纳入了很多这样的有趣对局。

布局准备通常是使用 Mega Database 2012TWIC 和Correspondence Database等数据库来完成。

所有MIG-64的对局中通常包括快速评论:

  1. 表明重要的局面,对局在在哪一个“独立的”舞台开始,比如,过去没有类似想法的布局;
  2. ;关于之前流行变化中招法的延续信息;
  3. 对新变化的预先评估.

                                                                                                               阿莱克谢-库兹明

国际特级大师,国际棋联资深教练

 

下载 MIG-64_012 的对局:CBV  PGN

 

五个热点新招

 

1) Tkachiev,V (2650) - Popov,Val (2557) [D15]

Amplico ch-EUR Rapid Warsaw POL (11.7), 16.12.2012

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nc3 a6 6.cxd5 cxd5 7.Ne5 h6 8.Qb3 Ra7 9.Bd2 e6 10.Rc1 Nbd7 11.Nxd7 Nxd7

12.Bb5!N

 

2) Morozevich,A (2748) - Aronian,L (2815) [D85]

SportAccord Rapid Men 2012 Beijing CHN (1.2), 14.12.2012

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Qa4+ Nd7 8.Nf3 c5 9.Be2 0–0 10.0–0 cxd4 11.cxd4 Nc5

12.dxc5!N

 

3) Sargissian,G (2666) - Socko,B (2631) [E16]

Amplico ch-EUR Blitz Warsaw POL (7.1), 14.12.2012

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Bxd5 8.Nc3 Bc6 9.0–0 Be7

10.e4!?N

 

4) Wang,Hao (2737) - Grischuk,A (2764) [D90]

SportAccord Rapid Men 2012 Beijing CHN (4.4), 14.12.2012

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3 Bg7 5.Qa4+ Bd7 6.Qb3 dxc4 7.Qxc4 0–0 8.Bf4

8...b5!?N

 

5)Ivanchuk,V (2766) - Wang Hao (2737) [A09]

SportAccord Blitz Men 2012 Beijing CHN (4.1), 16.12.2012

1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.b4 f6 4.d3 e5

5.Ba3!?N

 

... 还有另外59个新鲜想法来自MIG-64_012.

一个单一的文件下载旧的问题!

MIG-64_2012: CBV , PGN