MIG-64_013 最重要的对局

MIG-64 - 意思是TWIC中比较重要的64盘对局 

首先我会选择一些流行变化中特别有价值的新招。

“第二级” – 其次是较冷门变化的新招,或者流行变化中比较有争议性的新招 

“第三极” – 无标准的,常规的布局想法.

在高水平的比赛中,一个重要的新招通常不是指一步棋,而是顶尖的特级大师选择一个被遗忘的或是被低估的变化。我在MIG-64中纳入了很多这样的有趣对局。

布局准备通常是使用 Mega Database 2012TWIC 和Correspondence Database等数据库来完成。

所有MIG-64的对局中通常包括快速评论:

  1. 表明重要的局面,对局在在哪一个“独立的”舞台开始,比如,过去没有类似想法的布局;
  2. ;关于之前流行变化中招法的延续信息;
  3. 对新变化的预先评估.

                                                                                                               阿莱克谢-库兹明

国际特级大师,国际棋联资深教练

 

下载 MIG-64_013 的对局:CBV  PGN

 

五个热点新招

 

1) Parligras,M (2628) - Can,E (2448) [A65]
World Cities Team GpD Al-Ain UAE (2.2), 23.12.2012

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Be3 c5 7.Nge2 Nc6 8.d5 Ne5 9.Ng3 e6 10.Be2 exd5 11.cxd5 a6 12.a4 Bd7 13.0-0 b5 14.h3 Nc4 15.Bxc4 bxc4 16.Qe2 Rb8 17.Qxc4 Rxb2 18.Rab1 Rxb1 19.Rxb1

19...Bc8!N

 

2) Ivanisevic,I (2633) - Wang Yue (2696) [D10]
World Cities Team GpF Al-Ain UAE (1.1), 22.12.2012

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Bf4 Nc6 5.e3 Nf6 6.Nc3 Bf5 7.Rc1 Qb6 8.Bb5 e6 9.Nf3 Be7

10.Ne5!N

 

3) Giri,A (2720) - Ivanchuk,V (2766) [E60]
SportAccord Blindfold Men 2012 Beijing CHN (4.7), 18.12.2012

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 c5 4.d5 e6 5.e4 exd5 6.cxd5 d6 7.Ne2

7...Nh5!?N

 

4) Radjabov,T (2793) - Giri,A (2720) [A30]
SportAccord Blindfold Men 2012 Beijing CHN (2.5), 18.12.2012

1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 e6 4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.0-0 Be7 7.d4 cxd4 8.Qxd4 d6 9.Bg5 h6 10.Bxf6 Bxf6 11.Qf4 Bxc3 12.bxc3 Nc6 13.Rfd1

13...g5!?N

 

5) Maletin,P (2567) - Yudin,S (2546) [A13]
Russian Rapid GP Final 2012 Kirov RUS (1.2), 23.12.2012

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Bg2 dxc4 4.Qa4+ c6 5.Qxc4 b5 6.Qb3 Bb7 7.Nf3 Nf6 8.0-0 Nbd7 9.d4 a6 10.Ne5 Nxe5 11.dxe5 Nd5 12.Nc3 Be7 13.Ne4 Qc7

14.Nd6+!?N

 

... 还有另外59个新鲜想法来自MIG-64_013.

一个单一的文件下载旧的问题!

MIG-64_2012: CBV , PGN